Usługi


Usługi


 

Informacja o zbiorach 

  • Katalog alfabetyczny kartkowy
  • Katalog rzeczowy kartkowy
  • Katalog elektroniczny 

Katalog elektroniczny (MAK+, Sowa)  zawiera informacje o książkach i zbiorach specjalnych gromadzonych w Bibliotece.

Opisy bibliograficzne dokumentów uzupełniono licznymi kluczami wyszukiwawczymi. Są to m.in.: hasła przedmiotowe, słowa kluczowe, symbole UKD. Przeglądanie bazy katalogowej przez czytelników umożliwiają 2 terminale ustawione w wypożyczalni, a także 3 stanowiska komputerowe w GPP Filia Żarnowiec.Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrzUdostępnianie zbiorów na miejscuObsługa wypożyczeń międzybibliotecznychProwadzenie działalności informacyjnej

  • Udzielanie informacji rzeczowych, dotyczących konkretnych zagadnień oraz bibliograficznych
  • Dostęp do Internetu

Usługi reprograficzne (ksero)