Klubik Małego Czytelnika


Klubik Małego Czytelnika


 

Klubik Małego Czytelnika zakłada rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych, które mają szansę przetrwania nie tylko w okresie nauki, lecz także przez całe życie.

„Książka – to mistrz
co darmo nauki udziela,
kto ją lubi
- doradcę ma i przyjaciela,
który z nim smutki dzieli,
pomaga radości,
chwilę nudów odpędza,
osładza cierpkości”

 

Regulamin:

Przyprowadź rodziców, którzy zapiszą Cię do biblioteki,
 

Aby zostać czytelnikiem potrzebny jest Twój nr Pesel oraz dokument potwierdzający dane (np. legitymacja),

Wypożyczać możesz jednocześnie 5 książeczek,

Książeczki wypożycza się na okres jednego miesiąca,

 

Jeśli chcesz książeczkę czytać dłuższy czas niż okres jednego miesiąca poinformuj o tym fakcie bibliotekarza,

 

Za nie zwrócenie w terminie wypożyczonej książeczki pobiera się opłatę, za każdy miesiąc zwłoki,

 

 

 

 

 

 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książeczki, prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikami biblioteki.