Wystawa – Mieczysław A. Łyp


Od autora

Jestem z pokolenia, które we wczesnej młodości miało do czynienia wyłącznie z fotografią czarno-białą. Niektórzy fotograficy są nią zafascynowani także w dzisiejszej epoce wszechobecnego koloru. Ja jednak, zawsze będąc wielbicielem malarstwa, a zwłaszcza dzieł Komitetu Paryskiego (kolorystów: Józefa Pankiewicza, Jana Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybisowej i innych), preferuję nasycone barwy i wyraziste zestawienia kolorów.
Staram się też o różnorodność tematyki. Przede wszystkim interesuje mnie szeroko pojęta sztuka. Od dawna utrwalam artefakty z zakresu malarstwa profesjonalnego i amatorskiego, rzeźby w drzewie i w glinie, występy zespołów ludowych i festiwale w Łańcucie. Opracowuję cykle fotograficzne – portrety artystów.
Fascynuje mnie przyroda: kwiaty, ptaki, zwierzęta, pory roku. Chętnie też fotografuję martwe natury. Mam również w swoim dorobku wiele wystaw związanych z podróżami i architekturą. Fotografowałem zabytki Sieny, Florencji, Pizy, Neapolu, Capri, Rzymu, Krety, Pragi, Stambułu, Danii, Kopenhagi i wiele pięknych miejsc i obiektów w Polsce. Prezentowałem swoje fotografie na 57 wystawach indywidualnych i kilkunastu zbiorowych.
Od roku 2017 przedstawiam swoje zdjęcia w formie fotoobrazów, które dzięki najnowszej technice komputerowej, przeniesione na specjalne płótno canvas, uzyskują walor malarski: głębię obrazu, zróżnicowanie i nasycenie barwy, wyrazistą perspektywę. Można też oprawiać je w ramy.
Poezja i fotografia w mojej działalności artystycznej ściśle łączą się ze sobą. Utrwalone w obrazach wspomnienia, emocje i wrażenia często stają się impulsem dla kreacji poetyckiej.

Mieczysław A. Łyp

Serdecznie zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu, gdzie obecnie prezentowane są w formie wystawy prace oraz książki Pana Mieczysława A. Łypa.

 

Mieczysław A. Łyp – urodził się w 1947 r. w Radomsku. Jest absolwentem WSP w Rzeszowie i Studium Podyplomowego Psychologii Wojskowej w Warszawie. W 1990 r. przy Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Rzeszowie utworzył Wojskową Galerię Malarstwa, która upowszechniała wśród poborowych, żołnierzy, kadry i pracowników cywilnych wojska kulturę i sztukę Podkarpacia.

Od 1993 r. wydaje rocznik «Krajobrazy». Opublikował monografię Literacka młodość Rzeszowa 1945-1990, Rzeszów 1990. Zredagował Almanach Jarmarku Poezji o Laur «Prometeja». Pejzaż polski, Rzeszów 1991. Wydał tomiki poezji Na ścieżkach pamięci, Rzeszów 2005, Ars longa, vita brevis, Rzeszów, 2008, Genius loci, Rzeszów 2009, W krainie złotej muzyki. Impresje z Futomy, Rzeszów 2010, Orbis pictus, Rzeszów 2010, Wiersze z Turcji, Rzeszów 2011, In Arkadia, Rzeszów 2011, Panta rhei, Rzeszów 2012, Witraż z Futomy, Rzeszów 2012 oraz Wiersze na Wigilię, Rzeszów 2012, Dalekie światła Radomska, Rzeszów 2013, Wiersze zebrane, Rzeszów 2013, Zaklęte w lipowym drewnie, Rzeszów 2013, Różane lśnienie lata, Rzeszów 2013. Jest też redaktorem i edytorem wyborów wierszy M. Mularskiego (Rzeszów 1990), J. Szelca (Rzeszów 1995), L. Pietruszkowej (Rzeszów 1995), A. Decowskiego (Rzeszów 1997).

W roku 2000 rozpoczął serię wydawniczą «Poeci Podkarpacia». Dotychczas ukazały się cztery tomiki literackie. Wydał też dwa zeszyty pisma «Artyści Podkarpacia»: Zeszyt Nr 1: Joanna Janowska, Stanisław Wiśniewski (Rzeszów 2000), Zeszyt Nr 2: Andrzej Korzec, Teresa Paryna (Rzeszów 2004). Jest członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa (1987), prezesem Stowarzyszenia Artystycznego «W Dolinie Wisłoka» (1998) i członkiem Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP w Warszawie (1997). Laureat Nagrody Oddziału ZLP w Rzeszowie «Złote Pióro» (1992, 2010), Nagrody Wojewody Rzeszowskiego (1992, 1995), Nagrody Miasta Rzeszowa (1995), Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego (2012).

Dokonania fotograficzne Mieczysława A. Łypa są nie mniej znaczące. Jako członek Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP w Warszawie posiada tytuł artysty fotografika. Ma w swoim dorobku ponad 35 wystaw indywidualnych.