kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Spotkanie z przeszłością Jedlicza
2010-05-31
W dniu 24 kwietnia 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu zorganizowała „Spotkanie z przeszłością Jedlicza”. Inspiracją do tego spotkania była książka Zdzisława Łopatkiewicza „O Jedliczu i około Jedlicza”.

Książka tak długo wyczekiwana przez mieszkańców Jedlicza ukazała się w grudniu 2009 roku dzięki dotacji Gminy Jedlicze.
O jak ważną publikację wzbogaciło się Jedlicze nie trzeba tłumaczyć. Przez lata wszyscy mieszkańcy odczuwali brak udokumentowanej wiedzy na temat przeszłości naszego miasta.
Ta jedyna publikacja książkowa dotycząca Jedlicza zaczęła materializować się przed ponad 10 laty.
W książce Autor opisuje dzieje rodów Stojowskich, Stawiarskich, Miłkowskich, Trzecieskich. Sporą rolę przypisuje również artystom.
Na kartach książki pojawia się Jan Sas-Zubrzycki według projektu którego wzniesiono kościół i pałac Jedlicki.
Ważnym artystycznym akcentem są witraże Jana Wałacha w jedlickim kościele czy kontakty rodziny z Józefem Mehofferem.
Książka bogato udokumentowana ma bardzo rozległą bazę źródłową pozbawioną ogólników a tekst uzupełniony bardzo interesującymi
przypisami. Unikalne fotografie, kopie dokumentów bardzo wzbogacają książkę.
W tej naukowej pozycji autor przybliża nam sporo faktów używa też często kredki, aby na pewne rzeczy zwrócić nam szczególną uwagę.
Publikacja ta znajduje się już w posiadaniu wielu czytelników i budzi ogromne emocje, a czyta się ją z zainteresowaniem.
Jedlicze żyje książką która uświadomiła nam czytelnikom, mieszkańcom, że mamy się czym poszczycić, nasza mała ojczyzna to nasze miejsce na ziemi jest jedyne i szczególne.
Teraz gdy karty historii zostały odkryte jesteśmy bogatsi o wiedzę której dostarcza nam książka, a jak wynika z kart książki jest ona nietuzinkowa.

Autorowi należy się szczere uznanie za podjęcie tak olbrzymiego trudu badawczego. Pan Łopatkiewicz, po raz kolejny wykazał się talentem pisarza-historyka, regionalisty, znawcy kultury i sztuki.
Ta kolejna promocja książki o Jedliczu miała niecodzienny charakter, odbyła się z udziałem szczególnych gości, przedstawicieli rodziny Waleriana i Zofii Stawiarskich.
Do Jedlicza po latach zawitali:
prawnuk Emilii Stawiarskiej, siostry Seweryna Stawiarskiego Władysław Beliwar Węgrzyński z żoną Eugenią,
oraz krewni Zofii Stawiarskiej, potomkowie jej adoptowanej córki Amelli:
synowa Zdzisława Zdziechowska, żona Jana Zdziechowskiego,
wnukowie Amelli , Kazimierz Zdziechowski z żoną Anną oraz Prof. Szymon Krasicki.
Dzięki tak znamienitym gościom spotkanie przybrało szczególnego charakteru. Goście, którzy są w posiadaniu unikalnych dokumentów rodzinnych, a przede wszystkim wspomnień, które z pietyzmem pielęgnują w pamięci dzielili się nimi z czytelnikami.
Spotkanie dostarczyło naszym gościom i nam mieszkańcom sporo wzruszeń.
Trzydniowy pobyt naszych gości umożliwił im zwiedzanie naszej Gminy, z podziwem patrzyli na rozwijające się Jedlicze, a chyba z lekką nostalgią i wzruszeniem na pałac Stawiarskich, który nasuwał im drobiazgowe wspomnienia.

„Proszę mi wierzyć, że spotkanie z przeszłością nie jest łatwe dla człowieka, który tak dobrze pamięta Jedlicze sprzed wojny” przytaczam słowa Władysława Beliwar Węgrzyńskiego, które w pełni oddają odczucia naszych gości.


Władysław Beliwar-Węgrzyński prawnuk Emilii Stawiarskiej, siostry Seweryna Stawiarskiego


Zdzisława Zdziechowska żona Jana Zdziechowskiego - syna Kazimierza i Amelii Zdziechowskich


Kazmierz Zdziechowski - syn Jana i Zdzisławy Zdziechowskich


Szymon Krasicki - wnuk Kazimierza i Amelii Zdziechowskich


Eugenia Beliwar Węgrzyńska żona Władysława Beliwar Węgrzyńskiego


Anna Zdziechowska synowa Jana i Zdzisławy Zdziechowskich.


powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł