kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Wieczornica harcerska z okazji Odzyskania Niepodległości
2009-11-25
W m-cu październiku 2009 r. Biblioteka Publiczna im. K. Wojnara w Jaszczwi i Wydawnictwo ,,Sztuka” ogłosiły Konkurs ,,Poznajemy historie Jaszczwi”. Przeznaczony był dla V i VI kl. Szkoły Podstawowej i dla I, II i III Gimnazjum w Jaszczwi.
Celem konkursu historycznego było pogłębienie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami i przemianami. Zakres tematyczny był rozległy. Pytania konkursowe dotyczyły zagadnień związanych z Jaszczwią od początków jej istnienia do czasów współczesnych: przynależności terytorialnej Jaszczwi, liczby ludności, nazwy przysiółków, istniejących zabytków, czasu otwarcia pierwszej i drugiej szkoły, trzeba było wymienić osoby biorące udział w wojnie z okupantem niemieckim, czy osoby pochodzące z Jaszczwi, które wniosły wkład w rozwój inżynierii, nauki czy humanistyki.
Pomimo dużego stopnia trudności pytań, do konkursu zakwalifikowało się ponad 30 osób. Jury wysoko oceniło poziom osób biorących udział w konkursie. Laureatami zostało trzech uczestników z każdej klasy, którzy zgromadzili największą liczbę punktów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 listopada, podczas uroczystej Wieczornicy z okazji Odzyskania Niepodległości, przygotowanej przez 19 Drużynę Harcerską w Jaszczwi.. Finalistom, a także pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Jaszczwi i Wydawnictwo ,,Sztuka”. Za wzorowe przygotowanie wychowanków, ich opiekunce Pani Janinie Lubaś wręczona została książka do biblioteki szkolnej.

Dzieje Jaszczwi stanowią długi okres historii. Przyjmuje się, że pierwszego potwierdzonego zapisu dokonano w 1398 r. Od tego czasu upłynęło już ponad 600 lat (611). Jest to liczba wymykająca się naszej wyobraźni. Bardziej przemawiającą i wyobrażalną ludzką miarą jest liczba pokoleń. A więc jesteśmy już 24 pokoleniem całego etnicznego substratu Jaszczwi. Sześć wieków historii Jaszczwi i dzień dzisiejszy to jedna nierozerwalna całość. Jesteśmy powiązani niteczkami krwi gubiącymi się w plątaninie rodowej. Jesteśmy też rzeczywistymi spadkobiercami tych 24 pokoleń, którzy kształtowali rozwój wsi, tocząc tu równocześnie walkę z przeciwnościami losu.
Ostatnie 100 – lecie, zadymiona kurna chata, z jedną izbą i klepiskiem, bieda i analfabetyzm to dzień zaledwie przedwczorajszy, czyli nasze 3-4 pokolenie. Historia Jaszczwi to także okres wojen, cierpień, epidemii i emigracji w poszukiwaniu chleba. Minione 40-lecie to czasy dziadków i ojców, bardzo duży skok cywilizacyjny, kulturalny. Uboga wieś szybko zaczęła się zmieniać, otwarto nową szkołę, ośrodek zdrowia, przedszkole, Kółko rolnicze i sklepy. Dokonał się ogromny postęp w jej życiu i życiu mieszkańców. Zwiększył się rozmiar osiągnięć i aktualność przekazanej nam spuścizny. Jest to przeszłość, którą ogarnia się żywą pamięcią; wspaniałych nauczycieli, księży, uczonych pochodzących z Jaszczwi, którzy służyli nie tylko swojej wsi lecz i Polsce. Ta przysłowiowa ,,dawność” niesie za sobą podstawowe przesłanie – jesteśmy wspólnotą nie tylko żywych, ale i umarłych. Nie tylko tych, którzy żyją dzisiaj, ale i tych, często ,,bezimiennych”, którzy tej ziemi bronili, żyli wczoraj i jeszcze dawniej. Jesteśmy ich dziedzicami i kontynuatorami. Pamiętajmy o tym.

Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują nauczycielom Zespołu Szkół w Jaszczwi za pomoc w przybliżeniu historii Jaszczwi, za przypomnienie młodzieży cennego dorobku trudnej i wytrwałej pracy jej mieszkańców, zmian zachodzących w życiu wsi oraz istotę więzi łączących ludzkie społeczności ze światem tradycji oraz ich rolą w życiu codziennym.

Dziękując młodzieży za udział w konkursie życzę by Jaszczew stała się dla każdego z osobna własnym ,,soplicowem” i ,,Axis mundi”
Janina Twaróg
powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł