kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

AMNESTIA
2009-04-30
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu
wraz z Filiami w Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku
i Żarnowcu


informuje :


AMNESTIA
DLA DŁUŻNIKÓW BIBLIOTEKOsoby zalegające ze zwrotem książek
mogą to uczynić bezpłatnie
w dniach od 8 do 15 maja 2009 r.

Wcześniej naliczone opłaty za upomnienia
i regulaminowe kary za przetrzymanie zostają umorzone.

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł