kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Całoroczny konkurs
2008-04-04


REGULAMIN KONKURSU
NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA
„CZYTAJ I ZACHĘCAJ”1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez w/w bibliotekę oraz jej Filie w Dobieszynie Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu.

2. Cel:
Celem konkursu jest rozbudzenie u czytelnika dziecięcego zainteresowania literaturą piękną i popularnonaukową oraz zachęcenie ich do korzystania z księgozbioru biblioteki.

3. Warunki konkursu:
 • konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup uczniów szkół podstawowych
  1. klasy I-III
  2. klasy IV-VI

 • konkurs trwać będzie od 15 kwietnia 2008 r. do 15 kwietnia 2009 r.,
 • wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe,
 • w GBP i każdej filii wyłonionych zostanie po trzech laureatów w każdej grupie wiekowej,
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2009 r.,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie lub założenie własnej karty czytelnika,
 • uczestnik konkursu ma za zadanie zachęcić przynajmniej jedną osobę do korzystania ze zbiorów biblioteki,
 • podczas odwiedzin w bibliotece czytelnik podpisuje się na karcie uczestnictwa,
 • czytelnik może na bieżąco sprawdzać swoją punktację, lecz nie ma wglądu do kart innych uczestników konkursu,

 • do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania,
 • przewidziano następującą punktację:
  • za każdą wypożyczoną i przeczytaną książkę – 5 pkt.
   • do punktacji będą zaliczane książki stopniem trudności przewidziane do grupy wiekowej
   • bibliotekarz ma prawo sprawdzić treść przeczytanych książek

  • za skorzystanie z księgozbioru na miejscu, w kąciku czytelniczym przez minimum 15 minut, uczestnik otrzymuje – 5 pkt.
  • za każdorazowy zwrot wypożyczonych książek w terminie przewidzianym w Regulaminie Biblioteki – 1 pkt.
  • za przyprowadzenie do biblioteki nowego czytelnika – 10 pkt.


powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł