kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Konkurs - "Poznajemy historię naszej małej Ojczyzny - Jaszczwi"
2008-02-21
Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Wojnara Filia w Jaszczwi ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży p.t. "Poznajemy historię naszej małej Ojczyzny - Jaszczwi".

Konkurs przebiegał będzie w kilku kategoriach:
1. Historycznej: napisanie autorskiego utworu o tematyce związanej z Jaszczwią. Tematami mogą być:
- Krzyże i kapliczki,- zbieranie informacji o ich ciekawej historii i symbolicznym znaczeniu.
- Czy znasz swoją wieś? - ciekawostki historyczne.
- Historia mojej miejscowości, obyczaje, legendy, tradycje, podania, gwara.
- Wywiady z najstarszymi mieszkańcami mojej miejscowości.
- W jakich warunkach żyli nasi dziadkowie?
- Szkoła mojej babci
1.Literackiej: napisanie autorskiego utworu o tematyce związanej z Jaszczwią. Forma prac – to: poezja, esej, reportaż. Tematami mogą być:
- Moja miejscowość dziś i w przyszłości.
- Co podoba mi się w moim regionie, a co chciałbym zmienić?
- Ciekawi ludzie w moim regionie
3. Plastycznej: zadanie polega na wykonaniu prac dowolną techniką rysunkową, może to być praca przedstawiające uroki, osobliwości naszej miejscowości, "Moje drzewo genealogiczne", wykonanie albumu pt."Historia mojej rodziny - prezentacja rodzinnych zdjęć".
4. Fotograficznej: zadanie polega na wykonaniu albumu lub zrobieniu kilku zdjęć, przedstawiających zabytki, pomniki przyrody, kościół oraz inne obiekty użyteczności publicznej znajdujące się w Jaszczwi.
Celem konkursu "Poznajemy historię naszej małej Ojczyzny - Jaszczwi", jest nakłonienie uczniów do prowadzenia samodzielnych obserwacji i gromadzenia informacji o swoim regionie, o historii, tradycjach, dziedzictwie kulturowym, świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz prezentacji osiągnięć czasów najnowszych naszej małej ojczyzny, rozbudzanie talentów i popularyzacja twórczości literackiej i artystycznej.
Pomimo realizowanej w szkole regionalnej ścieżki edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa w uroczystościach związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, coraz częściej zauważamy, że uczniowie zachwycają się innymi krajami, obcymi wzorami i ulegają wpływom zachodniej mody, zapominając o własnym regionie czy rodzinnej miejscowości.
Niech ten konkurs będzie przyczynkiem do pielęgnowanie tradycji i tego co w naszym narodzie najlepsze i godne zapamiętania.
Konkurs przebiega w kilku kategoriach: literackiej, historycznej, plastycznej, fotograficznej. Uczniowie piszą wiersze, opowiadania, legendy związane ze swoją miejscowością. Wykonują prace plastyczne i fotograficzne.

Prace konkursowe należy składać w Bibliotece Publicznej w Jaszczwi do 30 kwietnia 2008 r.

Komisja konkursowa składająca się z pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu i pracownika Gminnego Ośrodka Kultury dokona oceny prac do 10 maja 2008 r.
Laureaci konkursu powiadomieni zostaną o wynikach po15 maja 2008 r., po czym nagrodzeni zostaną dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Wszystkie prace przygotowane przez dzieci i młodzież zostaną im zwrócone.

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł