kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Akademia ORANGE dla bibliotek
2012-09-13
Akademia Orange dla bibliotek !Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek. Na ten cel pozyskana została w ramach umowy zawartej 25 czerwca 2012 r. w Warszawie między Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu kwota dotacji w wysokości 1830,99 zł.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W ramach tego programu biblioteka wykorzystała dotację w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej oraz filiach.

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł