kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Amnestia
2012-05-08
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu
wraz z Filiami w Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku
i Żarnowcu

informuje

AMNESTIA DLA DŁUŻNIKÓW BIBLIOTEK

Osoby zalegające ze zwrotem książek
mogą to uczynić bezpłatnie
w dniach od 8 do 15 maja 2012 r.

Wcześniej naliczone opłaty za upomnienia
i regulaminowe kary za przetrzymanie zostają
umorzone.

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł