kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Tydzień Bibliotek 2012
2012-05-07
Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa, czyli Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”

Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek należy eksponować i upowszechniać w świadomości społecznej. Hasłem wiodącym w Tygodniu Bibliotek 2012 r. będzie:

„Biblioteka ciągle w grze!”

Hasło tej edycji - „Biblioteka ciągle w grze!” - jest nawiązaniem do piłkarskiego EURO, ale pokazuje również, jak prowadzone w ostatnich kilku latach dyskusje oraz akcje czytelnicze i społeczne wyraźnie ożywiły zainteresowanie bibliotekami.
Ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogniskuje uwagę szerokiej opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Jest akcją społeczną angażującą wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne w ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywa się w maju i rozpoczyna się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja.
powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł