kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Konkurs dla uczniów Klas II-IV
2012-03-01

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu
ogłasza konkurs„Maria Kownacka dzieciom”Temat: Życie i twórczość Marii Kownackiej

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Klas II-IV Szkół Podstawowych Gminy JedliczeCel:
• Uczczenie 30 rocznicy śmierci Marii Kownackiej, pisarki autorki książek dla dzieci,
• Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się warsztatem czytelniczym.


W zestaw pytań konkursowych można zaopatrzyć się w Szkołach Podstawowych lub Bibliotekach Publicznych naszej Gminy.

Regulamin konkursu:

• Odpowiedzi należy wpisywać na konkursowych kartkach z pytaniami
- nie należy dołączać dodatkowych kartek.

• Prace konkursowe należy zaopatrzyć w następujące informacje :
- Imię i nazwisko,
- Szkoła, klasa
- Adres domowy,
• Termin składania prac do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu upływa 16 marca (piątek),
• Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac i wyłoni zwycięzców.
• O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione pisemnie w terminie
do 10 maja.


powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł