kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Konkurs historyczny
2012-03-01

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu
Gminny Ośrodek Kultury w JedliczuZapraszają na konkurs historyczny

Historia Armii Krajowej w latach 1942 – 19451. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z terenu Gminy Jedlicze.
2. Cel konkursu
    - Popularyzowanie wiedzy historycznej
    - Rozwijanie aktywności edukacyjnej młodzieży
    - Poznanie historii swojego regionu
    - Poszerzanie zainteresowań literaturą spoza kanonu lektur szkolnych
3. Zgłoszenia na piśmie przyjmujemy do dnia : 5 marca 2012 r.
w GBP w Jedliczu
ul. Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze

Informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod numerem Tel: 13 43 809 45
4. Konkurs odbędzie się 27 marca 2012 r. - sala GOK Jedlicze, godz. 11⁰⁰
5. Regulamin konkursu obejmuje znajomość historii Armii Krajowej, jej działalności wojskowej i politycznej w okupowanej Polsce w latach 1942 – 1945 jak również znajomość historii oddziału AK Jedlicze „Jaśmin” – „Jaga”
6. Forma konkursu
- podstawą sprawdzenia wiedzy będzie test składający się z 30 pytań.
• Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o wynikach konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane po jego zakończeniu na stronie internetowej biblioteki WWW.biblioteka.jedlicze.pl


ZAPRASZAMY !!!!powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł