kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Izba Regionalna przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara Filia w aszczwi zaprasza
2011-02-22
Izba Regionalna
przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara Filia w Jaszczwi
zaprasza


W styczniu 2011 r. przy Bibliotece Publicznej w Jaszczwi została otworzona Izba Regionalna. Mieści się w dawnym dworku Stojowskich, obecnie Domu Ludowym w Jaszczwi.
Powstała z inicjatywy kustosza Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara Filia w Jaszczwi Janiny Twaróg , na bazie darowizn i depozytów przekazanych przez mieszkańców Jaszczwi i okolicznych miejscowości.

Izba Regionalna gromadzi eksponaty związane z historia Jaszczwi i najbliższej okolicy: różnego rodzaju drobne narzędzia rolnicze oraz sprzęty gospodarskie, które stanowiły niegdyś wyposażenie tradycyjnych domów wiejskich, dokumenty z życia wsi oraz fotografie.

Wszystkie ekspozycje, zgrupowane w częściach tematycznych: galeria, część gospodarcza, ze stylizowana zagrodą, fragment pokoju z pierwszej poł. XX w. - są doskonałą lekcją historii dla każdego - bez względu na wiek. Młodym dają możliwość zapoznania się z dziejami miejscowości i lokalnymi tradycjami, dla osób starszych są okazją podzielenia się swoją wiedzą, wspomnieniami i doświadczeniem.

Kliknij po więcej ...

W klimaty minionego czasu zapraszamy:

Poniedziałek 13:00 - 19:00
Środa 13:00 - 19:00
Czwartek 9:00 - 14:00
Piątek 9:00 - 14:00

Tel. 13 43 122 03

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł