kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

Fundacja Orange dla Biblioteki !
2010-12-31
W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu przystąpiła do projektu Fundacji Orange „Biblioteki z Internetem TP”, którego celem jest internetyzacja bibliotek w Polsce. Celem Programu jest nie tylko dostarczenie technologii dostępu do Internetu, ale także stworzenie warunków, które pozwolą bibliotekom publicznym przekształcić się w ważne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne.

Umowa zawarta pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, a Fundacją Orange zaowocowała dotacją w wysokości 3.843,17 zł i była przeznaczona na edukację, popularyzację oraz zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników oraz użytkowników Bibliotek, w tym także na pokrycie kosztów dostępu do Internetu za okres od sierpnia 2009 r. do grudnia 2010 r.

Ze stanowisk internetowych, którymi dysponują nasze Biblioteki korzysta głównie młodzież oraz dzieci. Bibliotekarze służą pomocą w wyszukiwaniu potrzebnych informacji, przeglądaniu katalogów on-line, poznawaniu specyfiki bibliotek cyfrowych. Natomiast młodsi użytkownicy mają możliwość korzystania z programów edukacyjnych, które są również dla nich doskonałą rozrywką.

Wszystkie nasze placówki otwierają się na potrzeby użytkowników, bibliotekarze chętnie służą swą wiedzą i umiejętnościami w zakresie wykorzystania Internetu oraz programów użytkowych szczególnie pomoc ta kierowana jest do osób starszych.

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł