kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

KONKURS
2010-12-14


Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu ogłasza konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w 85 rocznicy śmierci pisarza


„Życie i twórczość Władysława Stanisława Reymonta”


Cel:
- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
- przybliżenie biografii oraz twórczości Władysława Stanisława Reymonta.

Regulamin konkursu:

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
• konkurs ma formę pisemną,
• uczestnicy konkursu otrzymują arkusze z pytaniami, dostępne w GBP Jedlicze i jej Filiach w Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu,
• uczniowie samodzielnie przygotowują odpowiedzi na podane pytania,
• podpisane prace (imię i nazwisko, klasa i szkoła, adres domowy) należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedliczu do 15 stycznia (środa) 2011 r.
• jury konkursowe dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł