kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 IZBA REGIONALNA

przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara filia w Jaszczwi zaprasza

---

Pomysł na założenie Izby Regionalnej przy Bibliotece Publicznej w Jaszczwi zrodził się pod wpływem poszukiwania cennych wartości związanych z tradycją i obrzędowością okolicy, powstał z inicjatywy Pani Janiny Twaróg na bazie darowizn i depozytów przekazanych przez mieszkańców Jaszczwi i okolicznych miejscowości.

Izba Regionalna jest także próbą utworzenia lokalnego archiwum społecznego, inicjującego odpowiednie działania ratunkowe mające przywrócić nam świadectwa obrazujące wydarzenia z przeszłości w postaci fotografii, dokumentów urzędowych i rękopisów.

Izba podlega organizacyjnie pod Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Z dniem 1 września 2010 r. weszła w struktury Biblioteki Publicznej w Jaszczwi.

Na przystosowanie pomieszczenia Izby do celów ekspozycyjnych pozyskano środki pozabudżetowe. Dofinansowanie uzyskano w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013".

Izba Regionalna mieści się w dawnym dworku Stojowskich, obecnie Domu Ludowym w Jaszczwi. Niewielkie wnętrze Izby z odpowiednią aranżacją, doborem eksponatów pozwoliło nadać wystawie kameralny charakter. Eksponaty zgrupowane są w trzech częściach tematycznych:

1.      Galeria

- to miejsce ekspozycji dokumentów z życia wsi, map i fotografii - dzięki którym udało się przywrócić pewien wycinek historycznej rzeczywistości. Na starych zdjęciach można zobaczyć sylwetki mieszkańców Jaszczwi, dworu czy różne przejawy dawnego życia. Znajdują się tu krótkie notatki o najważniejszych wydarzeniach z dziejów wsi, obiektach zabytkowych i osobach, które trwale zapisały swój ślad w historii nie tylko miejscowości, ale i Polski. W Galerii planuje się organizowanie wystaw czasowych związanych z historią Jaszczwi i najbliższego regionu.

2.      Część gospodarcza - stylizowana zagroda

z drobnymi narzędziami rolniczymi. Możemy oglądać tutaj cepy, które niegdyś służyły do młócenia zboża, sierp i inne.

3.      Fragment pokoju z pierwszej poł. XX w.

Są tutaj takie sprzęty jak: dzieża, niecka do wyrabiania ciasta i łopata (wiesło), na której wsadzano bochenki do pieca. W naszych zbiorach można oglądać stuletnią drewnianą kołyskę, maśniczkę, prasę do sera, żelazka (na duszę, na żar), metalową tarę do prania i kołowrotek do przędzenia wełny. Ciekawe są również zbiory związane z żywymi na tym terenie niegdyś tradycjami szewskimi (prawidła oraz drewniane formy do wyrabiania butów). W rogu pokoju wisi ołtarzyk z figurką Matki Boskiej Anielskiej.                        

         W działalności statutowej - pozyskiwaniu materiałów, dokumentów, pamiątek o wartości historycznej i kulturowej wspierają Izbę Regionalną mieszkańcy Jaszczwi i okolic. Każda osoba, która ofiaruje coś do zbiorów Izby wpisywana jest do Księgi Darczyńców, a przedmiot wpisywany jest w inwentarz Izby. Większość tych przedmiotów przez długie lata przechodziło z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie, czas mocno pokrył je patyną, dlatego wcześniej się je zabezpiecza, czyści, poddaje wstępnym zabiegom renowacyjnym, opisuje, kataloguje, fotografuje i zakłada karty katalogowe. Wszystkie ekspozycje są doskonałą lekcją historii dla każdego - bez względu na wiek.

Mieszkańców Jaszczwi i okolicznych miejscowości serdecznie zapraszamy, jak i zachęcamy do włączenia się w przedsięwzięcie zbierania eksponatów.

Adres:

Izba Regionalna przy Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jaszczwi

38-460 Jedlicze

Informacje:

Biblioteka Publiczna w Jaszczwi

Tel. 13 43 122 03

W klimaty czasu minionego zapraszamy:

w poniedziałek i środę w godz. 13:00 - 19:00

w czwartek i piątek w godz.       9:00 - 14:00

 

Udostępnienie Izby zwiedzającym możliwe jest od stycznia 2011 r.

Nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie kółek zainteresowań mogą w muzealnym wnętrzu prowadzić zajęcia poświęcone tradycjom, obyczajom i gwarze naszego regionu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł